Manresa

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE CÀRITAS MANRESA

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al mercat de treball a les persones que acompanyem, oferim diversos programes que passen pels cursos d’alfabetització, ja que el coneixement de la llengua és indispensable per a poder comunicar-se i continuen amb programes d’inserció laboral més especialitzats que possibilitin trobar feina i tenir una autonomia que permeti viure dignament.

El projecte FITA, enfocat a acompanyar persones que volen accedir

Manresa

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE CÀRITAS MANRESA

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al mercat de treball a les persones que acompanyem, oferim diversos programes que passen pels cursos d’alfabetització, ja que el coneixement de la llengua és indispensable per a poder comunicar-se i continuen amb programes d’inserció laboral més especialitzats que possibilitin trobar feina i tenir una autonomia que permeti viure dignament.

El projecte FITA, enfocat a acompanyar persones que volen accedir