Línies de treball

Les activitats de Càritas són múltiples i molt variades, perquè ho són les necessitats d’aquests moments. Van des de l’assistència a la necessitat immediata fins a la promoció, formació, i reinserció social.

La filosofia de Càritas té moltes vessants i enfocs:

Que1

Coneixement i anàlisi de la realitat

Càritas vol conèixer les necessitats que hi ha a l’entorn i valorar a quines pot fer front, abans de plantejar qualsevol intervenció o servei. No es vol limitar a atendre les persones que vénen a demanar ajuda, sinó que promou iniciatives per a detectar problemes i necessitats amagades.

Que1

Ajuda i assistència

Càritas acompanya les persones. Procura que se sentin acollides i escoltades. Les ajuda també a cobrir algunes de les necessitats més bàsiques i les orienta i acompanya perquè recuperin les forces necessàries, per enfocar de nou les seves potencialitats i viure una vida autònoma.

Que1

Promoció i prevenció

Càritas ajuda a la inserció social i laboral mitjançant diversos projectes i formacions.
Sap que per ajudar a sortir de l’exclusió cal oferir les eines adequades a cada persona i acompanyar-la en les seves potencialitats. Promou el seu procés cap a la inserció social i laboral.

Que1

Denúncia de situacions injustes

Càritas descobreix i denuncia situacions de pobresa, injustícia i marginació que es donen en l’entorn més proper i al món. Sensibilitza i denuncia les causes que les provoquen. Ho fa donant a conèixer la seva denúncia a les institucions oportunes o divulgant-ho pels mitjans de comunicació i xarxes socials.

Que1

Captació de recursos econòmics

A Càritas els diners no són el centre de l’ajut, però sí que són molt necessaris. D’aquí el constant treball de l’equip econòmic per captar recursos mitjançant diversos camins: aportacions, donatius, socis, col•lectes, campanyes, subvencions… I ens sentim molt agraïts per la generositat que rebem.
.

Que1

Coordinació d’esforços

Càritas és el lloc de trobada de diferents iniciatives eclesials d’assistència social i de promoció. També col•labora amb institucions públiques o privades que treballen en el camp de la pobresa i es coordina per no duplicar accions i establir treballs en xarxa.

Que1

Promoció i formació de voluntariat

Donem suport a les persones voluntàries que de forma generosa fan servei a Càritas, perquè disposin de les eines i de la formació necessària per fer l’ acompanyament. Coordinem els serveis de les Càritas parroquials amb els de la Càritas arxiprestal, per tal que avancem plegats en la prioritat del servei als empobrits.

Que1

Animació comunitària

La comunitat cristiana, de la que Càritas és expressió, i la mateixa societat civil, necessiten renovar la mirada cap a les noves formes d’exclusió social, amb treball d’equip, creativitat, solidaritat i compromís. Càritas és el nexe dinamitzador de l’acció comunitària a les parròquies, als pobles i ciutats.