Baixada de la Seu, 3 bxs. Tel

Masoveria urbana

 

L’objectiu del projecte de Masoveria Urbana de Càritas és facilitar l’accés a la vivenda a persones en risc d’exclusió social. Entre els  Serveis socials de Càritas i de l’Ajuntament  es  seleccionen els masovers que  s’ocuparan de fer  les obres de rehabilitació de l’habitatge  per després viure-hi a canvi de 26 mesos de carència en el lloguer, pagant el tercer any un lloguer mensual social de dos euros/m2.

D’acord amb el programa, Càritas fa de mitjancer entre la propietat i els llogaters. Els propietaris posen els seus pisos a disposició i assumeixen el cost del gran material. Càritas hi aporta els professionals per coordinar les obres, i el petit material.

La masoveria urbana ve definida per la llei 18/2007 del 28 de desembre.

El projecte està finançat per l’Ajuntament de Manresa amb partides provinents de la Generalitat, el Servei d’Ocupació SOC, el Ministerio del Interior i la Diputació de Barcelona.

Video