Curs de formació en Polivalència agrària

Amb 14 participants (10 provinents del CIO i 4 de Càritas (en situació administrativa irregular) Càritas està impartint, en les seves instal·lacions de la casa Costafreda,  un nou curs de formació en Polivalència agrària.

Promouen el curs Càritas Manresa, l’Ajuntament de Manresa i el CIO, finançat per la Diputació de Barcelona.

Aquesta  formació conté 3 mòduls troncals: Maneig de petita maquinària agricola i forestal, Restauració de marges de pedra seca, i Poda de fruiters de secà; i mòduls transversals (prevenció riscos laborals, primers auxilis, sensibilització ambiental i social, emprenedoria i cooperativisme, i orientació laboral sector agrari. Les classes teòriques es varen iniciar el passat  setembre i s’acabaran el desembre, i les pràctiques no laborals es duen a terme a continuació, durant el mes de gener.

La durada del curs és de 140 h lectives, i 40 de pràctiques no laborals.


Comparteix.