Informació Fiscal

La teva solidaritat representa el compromís amb els demés i la satisfacció de contribuir a millorar la vida de moltes persones.
A més, la teva generositat ara té més valor. Des de l’1 de gener de 2015, els donatius que realitzis, desgravaran més en la teva declaració de la renda si col·labores com a particular (IRPF), o en a l’Impost sobre Societats (IS) si col·labores com empresa.

3 grans novetats:

1- Aquest any, els primers 150€ donats (en el conjunt dels teus donatius com a contribuent) tindran un 50% de desgravació i un 75% a partir del 2016.
2- A partir dels 150€, aquelles persones que hagin col·laborat o col·laboren 3 anys consecutius per major o igual valor, veuran reconeguda la seva fidelitat amb una deducció del 32,5% el 2015 i del 35% a partir del 2016.
3- Augmenten en general, els percentatges de deducció en l’IRPF per les quantitats donades esporàdicament (27,5% el 2015 i 30% el 2016).

Tots aquests increments els veuràs reflectits a la declaració de la renda de 2015 que faràs al 2016.

En el següent document trobaràs tota la informació referent a la reforma fiscal

Informació deduccions fiscals