Qui som?

CÀRITAS ÉS EXPRESSIÓ DE L’AMOR DE LA COMUNITAT CRISTIANA VERS EL MÉS NECESSITATS

Càritas és una paraula que prové del llatí i vol dir caritat (fruit de l’amor), la finalitat d’aquest fruit es fer possible que els empobrits, marginats i exclosos de qualsevol societat surtin de la seva situació i puguin viure una vida amb dignitat.

Entenem doncs l’amor de Càritas com el nucli de la nostra motivació i existència i és des d’aquesta profunda experiència i convicció que actuem i enfoquem les tasques, les activitats i els projectes que programem de la forma més eficient possible, perquè sempre tinguin la persona com a centre i estiguin impregnades de la recerca de la justícia, del sentit de comunitat eclesial, inserides en la realitat social que pretenem transformar des de la denúncia profètica i l’acció en xarxa.

Som conscients que la pobresa no és una realitat nova. Però avui dia existeix un brutal contrast entre la riquesa d’uns quants i la pobresa de molts. Paradoxalment, hi ha al món recursos per acabar amb la misèria en totes les seves formes.

Per Càritas, lluitar contra la pobresa és obrir espais d’esperança que facin possible el creixement integral de la persona en una societat més justa, fraterna i solidària.

Missió – Visió

Missió

Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Visió

La nostra visió de societat és la d’una civilització d’amor i de justícia on cada ésser humà pot prosperar i viure dignament i en pau com a membres de la família humana. Per això, volem ser una entitat capaç de:

  • Adaptar la nostra acció als reptes socials de cada moment, acompanyant eficaçment les persones ateses i donant respostes adequades que garanteixin el desenvolupament integral i la promoció de les persones i l’exercici dels seus drets.
  • Denunciar les causes que generen, o poden generar, pobresa i exclusió i treballar per la seva eradicació. Instar l’Administració que assumeixi les seves responsabilitats i posi la persona com a centre de la seva actuació.
  • Ser transmissors de valors a la comunitat parroquial i a la societat en general, implicant-les en la construcció d’un món més just i solidari i teixint xarxes solidàries amb particulars, empreses, entitats i institucions.
  • Garantir una independència econòmica que ens permeti una llibertat d’acció.
  • Acompanyar totes les persones que formem part de l’entitat i promoure la participació a tots nivells, compartint la il·lusió que entre tots ho fem possible.
  • Realitzar la nostra tasca amb fermesa, eficàcia i total transparència.

Valors

L’AMOR és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

DIGNITAT DE LA PERSONA: La persona és el centre de la nostra acció. Reconeixem les seves capacitats i impulsem les seves potencialitats afavorint, amb accions de promoció, la seva integració social i desenvolupament integral.

JUSTÍCIA SOCIAL: Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes, des d’una actitud activa, compromesa i no bel-ligerant, com a exigència del reconeixement a la dignitat de la persona i els seus drets.

SOLIDARITAT: Ens sentim units als qui pateixen, per la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem l’interès per l’altre, especialment per les persones més necessitades, amb la finalitat de produir canvis significatius i la transformació social.

PARTICIPACIÓ: Estem oberts a totes les persones que comparteixen els nostres ideals i promovem la participació a tots nivells, afavorint la implicació de totes les persones que formen part de l’entitat, generant complicitats i sinèrgies a nivell extern i promovent un treball social comunitari.

AUSTERITAT: Optimitzem els nostres recursos des d’una utilització ètica i coherent.

INNOVACIÓ I QUALITAT: Desenvolupem la nostra activitat buscant la millora contínua per preveure i adequar-nos a la realitat de cada moment, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en conjunt.

TRANSPARÈNCIA: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a totes les persones interessades en la nostra tasca. L’EQUIP DE CÀRITAS

MEMBRES DEL CONSELL DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA
President: Joan Aurich
Directora: Josefina Farrés
Secretària: Carme Guitart
Tresorera: Josefina Pla
Vocals:
• M. Dolors Pallarès
• Agnès Torras
• Imma Ubiergo
• Josep R. Mora
• Ignasi Perramon
• Miquel Puig
• Carme Caballol

EQUIP PROFESSIONAL

Coordinadora i Referent del Bages Nord:  Mònica Vergés

Administrativa: Lidia Crusellas

Treballadors/res Socials:
• Núria Garriga
• Alba Camprubí
• Elisabeth Mestres
• Berta Bonet

Educadores Socials:
• Adela Casals
• Laura Obradors

Insertora sociolaboral:
• Gisela Sánchez

Auxiliars:
• Abderahman Tounsi
• Sabra Lakrari

 

Col·laboradors:
• Alfons Sort (Masoveria urbana)
• Jaume Espinal (Masoveria urbana)

VOLUNTARIS
Comptem amb el suport d’un equip de 133 voluntaris.