Programes

Acollida i ajutsFormacióInserció sòciolaboralSuport
Acollida i atenció social
Acompanyament de les persones que se senten necessitades i s’acosten a Càritas. Es procura que se sentin acollides i escoltades en un clima de confiança. S’ajuda també, si cal, a cobrir algunes de les necessitats més bàsiques i es fa orientació en el seu procés. Amb els diferents programes formatius es busca facilitar la inserció social i laboral d’aquestes persones.

Pisos de pas
S’ofereix habitatge temporal com a pas previ a l’accés a una situació d’autonomia i com a condició per respondre de manera integral a les problemàtiques socials de recuperació. Es dóna cobertura a famílies, nuclis monoparentals o persones soles que es troben sense xarxa social, en situacions desfavorides i amb dificultat per poder accedir a un habitatge, s’acompanya a la persona en un itinerari formatiu i d’empoderament.

Programa de recursos bàsics
Les ajudes, tan econòmiques com en espècies, destinades a cobrir necessitats bàsiques són part de l’engranatge que permet a la persona caminar cap a la seva recuperació. El banc d’aliments és una eina més que permet cobrir les necessitats més bàsiques i facilita la tasca de recuperació i evita una davallada més profunda. Permet no solament alleujar la situació de la persona que arriba a Càritas sinó també acompanyar-la tot potenciant els seus propis recursos.

Treball familiar: El niu
Es proporciona un espai grupal per a dones amb infants menors de sis anys, on acompanyar i propiciar teixir relacions informals i de cura entre elles, alhora que es fan formacions on compartir coneixements i eines per al seu desenvolupament integral com a persones i com a mares i poder interactuar i aprofundir en les qüestions que més els preocupen.
També es proporciona un espai educatiu pels infants en edat prèvia a l’escolarització on poder experimentar i estimular el seu desenvolupament.
Suport terapèutic
Gràcies a l’oferiment voluntari de professionals de diverses especialitats psicosocials, Càritas ofereix suport terapèutic a situacions emocionals crítiques. S’han formalitzat convenis de col•laboració amb diferents entitats del sector.
Cuida't
Acompanyar les persones que fan treball de cures i atenció a la llar és un dels objectius de “Cuida’t”. Ser una bona cuidadora requereix cuidar-se a si mateixa. Aquest és l’objectiu del projecte; facilitar un espai de confiança on compartir, a través del joc, la dansa, activitats lúdiques i/o de reflexió. Les cuidadores creixen plegades formant un grup de suport mutu que les recolza en la feina del dia a dia.

Reforç escolar
Amb el suport de voluntaris s’acompanya a nens i nenes de primària i ESO que necessiten reforç en els seus estudis, quan la família, per dificultats socials diverses, no els el pot proporcionar. Es fa un acompanyament als nens i nenes de manera coordinada amb els seus pares i mestres o tutors.
Alfabetització
A través de les classes d’alfabetització en català es fa acolliment de persones de diverses realitats i es facilita l’acostament a la cultura, treballant la llengua a partir dels centres d’interès de la vida diària, dins d’un ambient on es van creant llaços de confiança i empatia que faciliten l’aprenentatge. Al vespre els grups son mixtes i al matí responen més a la demanda de grups de dones. Les classes són impartides per persones voluntàries.
Taller d'habilitats
L’acompanyament en el procés d’ assolir diferents capacitats per viure amb dignitat, comporta cultivar habilitats que permetin desimboltura en diferents aspectes. El cosidor facilita l’aprenentatge de la cura de la roba i d’altres habilitats. El projecte es portat per persones voluntàries.
Animació comunitària, voluntariat i parròquies
Càritas procura que les persones voluntàries que de forma generosa col·laboren amb la institució, tinguin el suport de la entitat, disposin de les eines adients segons el projecte assignat i de la formació requerida per aconseguir un òptim acompanyament. Es coordinen els serveis de les Càritas parroquials amb els de la Càritas arxiprestal, per tal d’avançar plegats en la prioritat del servei als empobrits.

FITA: Inserció laboral en l'àmbit del Treball a la Llar
FITA és l’evolució del projecte Ateninser, iniciat el 2005 per donar una doble resposta: a persones amb necessitat de treball i a famílies amb necessitat d’atenció a domicili. És un projecte d’Inserció Laboral enfocat a acompanyar persones que volen accedir a una feina en l’àmbit del treball a la llar.
Acompanya en els processos d’aprenentatge:Identificació i adquisició de competències professionals
– Formació a mida de les necessitats
– Pràctiques laborals en empreses
– Seguiment en el lloc de treball
Càritas està homologada com a Agència de Col•locació a través de la qual intermèdia les relacions laborals entre famílies ocupadores i les persones que formen part de la nostra borsa de treball.

Activa't a l'hort
És un projecte de promoció de l’economia social i solidària en el sector agrícola i paisatgístic, per facilitar l’emprenedoria i l’auto-ocupació. Consta de formació per a la inserció sociolaboral i d’un espai productiu a la casa Costafreda on es cultiven i s’ofereixen verdures ecològiques i de proximitat. En la formació s’acompanya els participants en l’aprenentatge d’ habilitats diverses com l’hort d’autoconsum, la poda de fruiters, la pedra seca, desbrossar…, i d’ habilitats polivalents per tal que a més d’auto abastir-se de productes hortícoles, puguin ocupar-se en aquests sectors.

Masoveria urbana
La masoveria urbana està definida en la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge en aquests termes: “el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment”. Amb aquest projecte es rehabiliten els pisos cedits on hi viuran les persones que treballen en el seu condicionament, previ acord de lloguer social progressiu, assolint els participants una formació polivalent en els treballs diversos de la construcció i s’estableix una xarxa de col•laboració i treball en equip entre ells i els professionals que els guien.

(Arxiprestal d’Anoia – Segarra, Arxiprestal de Manresa, Arxiprestal de Vic, Serveis Generals de la Diòcesi)

Estructura, administració, informàtica, manteniment, neteja, suport divers
Per poder respondre a la pluralitat de projectes, a la coordinació amb els voluntaris, treballadors i col•laboradors que formen Càritas Arxiprestal de Manresa, i donar una resposta òptima als serveis que oferim als ciutadans més vulnerables i necessitats, es requereix una important organització i infraestructura, amb espais adients, serveis, una bona administració, manteniment, neteja, transport en alguns projectes, etc. Vetllem perquè Càritas doni la millor atenció possible a les persones.
Empreses amb cor
Càritas sap que la lluita contra la pobresa i la marginació exigeix, cada vegada més, un treball cooperatiu entre les diferents entitats, empreses, institucions i administracions públiques. Per això es promou i formalitza la col•laboració entre aquests actors, sempre que llur activitat i finalitats coincideixin amb els valors que promou Càritas: la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat, posant sempre la persona com a centre.
Comunicació
Càritas és expressió de l’amor preferencial pels pobres de tota la comunitat cristiana. A més de l’acció social, té com a objectius la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia. És en aquest marc que, mitjançant els grups de voluntaris, promou de la manera més diversa i participada possible accions de comunicació amb tots els mitjans que té a l’abast: col•laboradors, instàncies parroquials, participació en taules de diàleg, mitjans de comunicació i xarxes tecnològiques.