Jornada Mundial pel Treball Decent, 7 d’octubre de 2021

MANIFEST DE LA INICIATIVA ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT

Les organitzacions que integrem la Iniciativa Església pel Treball decent (ETD) reivindiquem, en aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, el TREBALL com un dret i un mitjà idoni per poder desenvolupar-nos i realitzar-nos com a persones.

El model actual de relacions laborals no assegura accedir a una feina decent que permeti atendre necessitats bàsiques com arribar a final de mes, conciliar la vida laboral i familiar, l’accés a l’habitatge, la seguretat i salut laboral.

Des de Càritas difonem un manifest (cliqueu aquí per descarregar-lo en format PDF).

 


Comparteix.