Intermediació laboral

Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra està autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per actuar com Agència de Col•locació,amb el número 0900000229. Aquesta acreditació permet dur a terme les tasques d’Intermediació Laboral, oferint un servei gratuït tant a les empreses com a les persones desocupades, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, efectivitat i qualitat.
El servei d’intermediació laboral és el que fa possible l’enllaç entre la persona que busca feina i l’empresa o l’ocupador, a través d’una demanda laboral que es rep a Càritas. S’ofereix orientació i acompanyament tant a les persones demandants de feina, com a les empreses o als particulars que ofereixen treball, especialment del sector domèstic.
La prospecció es duu a terme amb empreses, entitats i institucions per promoure les col•laboracions en contractacions o pràctiques formatives, vinculades a accions d’aprenentatge.

Treball a la llar

Condicions laborals i taules salarials

Taules salarials 1

Imatge treball a la llarTaules salarials 2

Anagrames treball a la llar

Descarregar el Triptic salari treball a la llar: maig 2019