Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb el Diari Ara i l’Ateneu Barcelonès, va organitzar el passat dimarts 13 d’abril un nou debat ‘Catalunya Social’. En aquest cas, es va presentar el dossier ‘Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones’, elaborat per Càritas Catalunya.

La introducció del document ens diu:

“A vegades les fronteres no estan fetes de pedra, sinó de paper. Aquest informe se centra a mostrar com el fet de tenir o no tenir la situació administrativa regularitzada marca la diferència. La diferència entre poder accedir a drets bàsics, com un habitatge digne o un treball decent, o viure als marges de la societat. Les per-sones en aquesta situació han de superar una cursa d’obstacles per traspassar aquesta frontera invisible, sovint pagant un alt preu, en termes de deteriorament de la seva salut o de la dels seus fills. Ens posen de manifest la condició de ciutadans “de segona” a la qual es troben sotmeses i ens interpel·len com a societat: com podem anomenar-nos societat d’acollida i construir un marc regulador que facilita el rebuig?L’informe1 s’estructura de la manera següent: un primer capítol de context intenta situar el fenomen migratori en el món, a Europa i a Catalunya, i un segon capítol posa de manifest, a partir de dades d’estadístiques oficials i de l’últim informe sobre exclusió i desenvolupament social de la Fundació FOESSA, com les persones migrades pateixen una situació de major vulnerabilitat. El tercer capítol detalla la cursa d’obstacles amb els quals es troben les persones que es veuen obligades a deixar els seus països d’origen i que arriben al nostre i un darrer capítol recull les reflexions que tot això ens provoca, així com les constatacions i propostes polítiques que calen per revertir aquesta situació. Ens cal ser valents i seguir avançant en la construcció d’una societat integradora, que no invisibilitzi i que permeti que totes les persones accedeixin als drets bàsics i de ciutadania”.

Si voleu llegir el document sencer cliqueu aquí

 

 


Comparteix.