Torelló

torello
Càritas a Torelló treballa des de fa més de 60 anys. Inicialment des de la parròquia de Sant Feliu, però amb la creació de la nova parròquia de Montserrat l’any 1970, ja actuà a nivell interparroquial. Des de sempre hi ha hagut una preocupació per la inserció de les persones dins la societat del moment. En algunes èpoques s’ha estat atenent a necessitats bàsiques com aliments i roba, i des de fa un temps i en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, s’ha anat treballant amb projectes d’acollida i atenció social bàsica. Actualment disposem d’un espai d’acollida on s’atén i s’escolta a la persona amb les diferents problemàtiques i realitats que presenta procurant donar-li una resposta, ja sigui a través de projectes més assistencials, com el Rebost Solidari, el Rober, el Traster, les Joguines o bé a partir d’altres més de prevenció i de promoció social: com Fem companyia, Microcrèdits, Fes el que t’agrada, Reforç escolar, Alfabetització, Cosidor “fil i agulla”, acompanyament a la inserció sòciolaboral, Pis de pas “Teramunt” i Medicina Social.

Projectes

projectes

Acollida i ajutsIntegració socialInserció sòciolaboralHabitatgeEmpreses amb Cor
Acollida i atenció social
Espai per acollir i escoltar persones tant temps com sigui necessari, sobre tot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i poder treballar així la resposta adient.
Servei d’ajuda econòmic
Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema (lloguer, subministraments i calefacció, medicaments, ajudes escolars...) i ajuts en espècies.
Microcrèdits
Es concedeixen petits crèdits d'acord amb els criteris que s'han acordat amb els beneficiaris.
Recollida i distribució de mobiliari i parament de la llar
Espai on es recullen, s’intercanvien, es reparen i es distribueixen utensilis a preus simbòlics.
Serveis i accions per a infants i joves
Fes el que t'agrada: Oferta per a infants i adolescents de 4 a 16 anys per participar en qualsevol activitat extraescolar del poble.
Reforç escolar:
Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola.
Serveis i accions per a persones adultes
Cursos d’alfabetització, llengua i cultura i noves tecnologies per afavorir la integració social.
Serveis i accions per a persones soles
Fem companyia: Fer companyia a casa a persones soles, portar-les al metge, a comprar...
Medicina Social
S'han fet tres sessions formatives sobre: la farmaciola casolana, l'alimentació sana i com evitar accidents domèstics.
Inserció sòciolaboral
Promou el desenvolupament integral de les persones a partir del suport en el procés de recerca de feina, en l’orientació i la formació laboral, en la millora de les seves habilitats socials i laborals...
L’economia social i solidària
Projectes i activitats econòmiques que promouen el bé comú: les botigues de roba de segona mà, la secció de neteja de l’empresa d’inserció La Taca –amb conveni amb l’Associació Tapís -, i algunes iniciatives de producció i comercialització de productes agraris (horts).
Pis d’acollida
Tenim un pis d’acollida temporal (de 3 a 12 mesos), "Teramunt", per a persones sense sostre que necessiten suport social.
Empreses amb cor és un projecte institucional de responsabilitat social de col·laboració amb empreses, entitats i institucions, amb la finalitat de poder cooperar i col•laborar conjuntament en el treball a favor de la justícia.

Notícies

Càritas
Sessions formatives de Medicina Social a Torelló

Durant el mes de febrer s’han fet tres sessions formatives sobre medicina social a Càritas de Torelló centrades en les malalties cròniques, els primers auxilis i com fer servir els serveis sanitaris de Catalunya (drets i deures). La formació ha anat a càrrec del voluntari Josep Malo, pediatre, i de Matilde Navarro, metgessa de familia. La formació anava adreçada a les persones que s’atenen a l’acollida.

1 3 4 5 6 7