Recull de pregàries i textos per les trobades de Càritas

Aquest recull de textos, poemes, escrits i contes espirituals, per a les persones que formen part de Càritas, apunten al desig d’un món fratern on la justícia i la solidaritat siguin els valors dominants i d’una Església mística, profètica, creativa i rebel (el títol d’un poema d’en David Jou).

Són paraules per donar llum a l’acció social de Càritas i fonamentar-ne  la motivació. Paraules per veure en profunditat la complexitat i riquesa de la vida, per adquirir pensament crític, per fer un discerniment espiritual i per renovar el compromís.

Són paraules que poden ajudar a no perdre el nord de la nostra acció social, a no despistar-nos en l’activisme irreflexiu tal com diu el model d’acció social: “ les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i han d’estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir-ne el significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes han de ser “significatives”, no poden esgotar-se en elles mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumental deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament”.

Un recurs pel coneixement, la formació, el silenci i la pregària compartida, un mitjà que  pot inspirar la pròpia interioritat. Són propostes plurals, la majoria de les quals de la pròpia tradició, però també d’altres tradicions de saviesa espiritual, totes elles amb una breu presentació dels autors i autores i del seu context. Un document obert perquè cada persona i cada equip n’incorpori altres i ben segur que, en alguns moments, es podran  compartir amb les persones que acompanyem.

En l’espai tranquil del grup de Càritas cal deixar que la quietud i l’Esperit dirigeixi les nostres paraules i les nostres accions i triant qualsevol text es pot treballar de la següent manera:

  1. Escollim un text que sigui adient al moment que viu el grup i que pot ajudar a ampliar la mirada, discernir i/o donar llum a una proposta d’acció concreta.
  1. Llegim i acollim el text. Veiem que diu, el situem i fem els aclariments pertinents.
  1. El valorem: Què ens diu i què ens aporta a la nostra acció social ? en relació al text escollit, què ens arriba del món, de les persones que tenim al costat, de les que acompanyem ? quins valors traspua ? què hi diu l’Evangeli de Jesús? i les altres tradicions de saviesa espiritual ?…
  1. Quins canvis o reptes suggereix ? es viu des de les conviccions de que un altre món és possible ? som el canvi que desitgem ? quins signes d’esperança copso en les persones que arriben a Càritas ?…
  1. Podem acabar amb una pregària i/o amb un silenci i, si s’escau, es comparteix.

Teniu el Recull a la vostra disposició a l’índex d’aquesta web, a  Biblioteca i Documentació / Documents oficials, o clicant AQUÍ


Comparteix.