Presentació de l’Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya a la Universitat de Vic

L’acte tindrà lloc el dijous 16 de gener, a les 18:00 hores a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic-UCC (Masia de la Torre dels Frares) Carrer d’en Perot Rocaguinarda, 17 – Vic

L’acte comptarà amb la representació del director de Càritas Diocesana de Vic, Sr. Rufí Cerdan Heredia, el vicerector de recerca i transferència de coneixement de la UVic-UCC, Sr. Jordi Collet Sabé,  el secretari tècnic de la Fundación Foessa, Sr. Raúl Flores Martos i la responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Vic, Sra. Sandra Costa.


L’Informe FOESSA fa una radiografia de la situació social que vivim a Catalunya i que posa de manifest l’augment de la pobresa severa, la seva cronificació, la polarització i l’augment de les desigualtats, i és fruit de la investigació realitzada per la Fundación FOESSA a través de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials 2018. La mirada d’aquest informe es focalitza a explicar quines són les característiques de l’eix integració exclusió social, les quals van molt més enllà del tradicional model d’anàlisi centrat en la pobresa monetària i la privació material.
Contemplar els processos que fan possible la participació social enriqueix la nostra visió pel que fa a la manera com som i estem en societat. Analitzar les diferents dimensions que possibiliten la nostra participació en la societat ens ha de permetre comprendre quina és la realitat social que ens envolta i, així, enfocar de la manera més encertada possible la resposta que es pot donar des de les polítiques públiques.
Aquest document forma part d’un projecte més ampli, que s’integra i es vincula al mateix VIII Informe FOESSA sobre Exclusió i desenvolupament Social a Espanya. Els informes autonòmics tenen un caràcter principalment descriptiu.
Així, el VIII informe diagnostica i construeix el marc des del qual s’han d’interpretar les dades presentades. És per això que tots dos es troben íntimament lligats i és recomanable fer-ne una lectura vinculada.


Comparteix.