Presentació de l’Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya

El passat dijous 16 de genera la UVic-UCCva tenir lloc l’acte de presentació de l’Informe FOESSA 2019.

L’Informe FOESSA fa una radiografia de la situació social que vivim a Catalunya i  posa de manifest l’augment de la pobresa severa, la seva cronificació, la polarització i l’augment de les desigualtats, i és fruit de la investigació realitzada per la Fundación FOESSA a través de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials 2018. La mirada d’aquest informe es focalitza a explicar quines són les característiques de l’eix integració exclusió social, les quals van molt més enllà del tradicional model d’anàlisi centrat en la pobresa monetària i la privació material.

Contemplar els processos que fan possible la participació social enriqueix la nostra visió pel que fa a la manera com som i estem en societat. Analitzar les diferents dimensions que possibiliten la nostra participació en la societat ens ha de permetre comprendre quina és la realitat social que ens envolta i, així, enfocar de la manera més encertada possible la resposta que es pot donar des de les polítiques públiques.

Aquest document forma part d’un projecte més ampli, que s’integra i es vincula al mateix VIII Informe FOESSA sobre Exclusió i desenvolupament Social a Espanya. Els informes autonòmics tenen un caràcter principalment descriptiu.


Comparteix.