Posicionament de Càritas davant l’Ingrés Mínim Vital

Càritas Catalunya valora positivament l’aprovació de l’Ingrés Mínim
Vital, un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa.

L’entitat afirma que aquesta era una mesura demandada des de fa anys, i que ens
dignifica i acosta a la mitjana europea de protecció social.
Càritas Catalunya demana que l’encaix amb la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) serveixi per ampliar la cobertura a col·lectius que actualment no hi tenen
accés, com les persones en situació administrativa irregular.

L’aprovació al Consell de Ministres del 29 de maig del Reial
Decret-Llei 20/2020 pel qual s’estableix Ingrés Mínim Vital suposa un pas decisiu en la
lluita contra la pobresa severa, ens dignifica com a país, reforça els nostres sistemes
de garanties socials per a les persones excloses i ens acosta a la mitjana europea en
matèria d’ingressos mínims.

Una mesura demandada per Càritas des de fa anys
La necessitat d’una renda mínima estatal era una mesura demandada per Càritas des
de fa anys, i ja formava part de les vuit propostes polítiques presentades en les
darreres eleccions generals. A més la necessitat havia estat plantejada de manera
reiterada, tant per la Fundació FOESSA com per la resta d’entitats socials.
Aquesta mesura alleujarà la situació de centenars de milers de llars que viuen en
extremes condicions de vida. Famílies que no tenen ingressos i que podran accedir a
una mesura protectora capaç de garantir els seus drets bàsics. Com s’assenyala
expressament en l’exposició de motius del decret, l’ingrés mínim vital “actuarà com
una assegurança col·lectiva davant els reptes que les nostres societats hauran
d’afrontar en un futur pròxim”.  …//….  (Llegiu la nota de premsa AQUÍ)


Comparteix.