Per una societat més justa. Propostes davant les Eleccions legislatives 2019.

Davant de la cita de les properes eleccions generals a l’Estat espanyol del 28 d’abril de 2019, Càritas, com a expressió del teixit associatiu i organisme qualificat al servei organitzat de la fraternitat de les comunitats cristianes, i com a agent actiu de transformació de la societat i del món, ha elaborat vuit propostes polítiques que ha compartit amb tots els grups polítics. Aquestes propostes polítiques de Càritas van ser construïdes de manera conjunta per tots els actors de la nostra entitat a nivell confederal, i comprenen un seguit de mesures prioritàries per protegir la dignitat de cada persona i els drets que li són inherents, així com per promoure la fraternitat i el bé comú, i per construir una societat més justa i més humana. Com a Església servidora dels pobres que som, “no podem callar quan no es reconeixen ni es respecten els drets de les persones”.

Aquestes són les propostes:

  1. Ratificació de la Carta Social Europea revisada el 1996 i del Protocol addicional de 1995.

Càritas proposa que el Regne d’Espanya ratifiqui la Carta Social Europea revisada i el seu Protocol de 1995 de reclamacions col·lectives, amb objecte de fer possible que els drets que contempla –entre d’altres, la protecció davant la pobresa– siguin una realitat per a totes les persones al territori de l’Estat.

 

  1. Garantia d’ingressos per a les llars en situació de pobresa.

Càritas proposa un sistema de garantia d’ingressos mínims d’àmbit estatal perquè tota persona en situació de pobresa tingui dret a un ingrés mínim com a mesura imprescindible davant la pobresa.

 

 

  1. Accés al dret humà a l’habitatge.

Càritas proposa l’adopció de polítiques públiques que facin efectiu el Dret Humà a l’habitatge per a totes les persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i una reforma legislativa per protegeixi les llars vulnerables en cas de desnonament.

 

 

  1. Inclusió plena del treball a la llar al Règim General de la Seguretat Social.

Càritas proposa realitzar els canvis legislatius necessaris perquè les persones empleades en aquest sector arribin a la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social complerta, tal i com estableix la Llei General de Seguretat Social.

 

  1. Garantir la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta.

Càritas proposa modificar la legislació d’estrangeria respecte dels menors estrangers no acompanyats segons l’establert en el marc internacional de la Convenció sobre els drets de la infància i l’adolescència per garantir no només la seva protecció sinó el seu trànsit a la vida adulta.

 

  1. Garantir els drets humans també en els procediments d’expulsió.

Càritas demana la derogació de la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica d’Estrangeria, amb la que es pretén donar visos de legalitat a uns procediments d’expulsió sumària que es realitzen sense cap tipus de garantia.

 

 

  1. Lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a l’energia.

Càritas proposa l’adopció d’una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, així com mesures actives per garantir el dret a una energia neta per a totes les persones.

 

 

 

  1. Enfortir la política de desenvolupament i cooperació internacional.

Càritas demana una política de desenvolupament regida pels drets humans i la sostenibilitat ambiental, que compti amb més recursos i de més qualitat, i que enforteixi el rol de la societat civil.


Comparteix.