Campanya de persones sense llar. 27 d’octubre de 2019

I tu, què dius? Digues prou. NINGÚ SENSE LLAR

El  diumenge 27 d’octubre, se celebra la Jornada que tracta de visibilitzar la greu problemàtica de les persones sense llar.

Càritas Diocesana de Vic ha publicat un manifest  en el qual es fan les següents peticions als diferents  col·lectius implicats en la resolució d’aquest problema:1. A la ciutadania: el sensellarisme és sempre una vulneració de Drets que té solució. Per això, és important superar prejudicis i pors, i aproximar-nos amb el màxim respecte i delicadesa a aquestes persones: només quan hi descobrim cares i rostres concrets, se’ns permetrà afrontar el problema que té solució des de la clau de la relació i de la humanitat. El que ens humanitza és la relació.

2. A les entitats socials: agraïm l’innegable treball que realitzen en nom de tots i totes. En aquest sentit, cal seguir impulsant espais de coordinació i treball en xarxa, de cara a avançar en respostes adequades i eficaces a situacions de prevenció del sensellarisme.

3. Als mitjans de comunicació: els demanem una informació sensible i no estereotipada de la realitat de les persones en situació de sense llar, on s’incorpori el discurs i narrativa de les mateixes persones afectades pel sensellarisme.

4. A les administracions públiques: reclamem el desenvolupament d’unes polítiques públiques de prevenció del sensellarisme reals, que s’anticipin a la pèrdua de la llar i que garanteixin l’accés als recursos adequats, així com l’impuls de mesures d’accés a un habitatge públic de lloguer social. Igualment ens sembla important que es potenciïn empreses socials d’inserció i cooperatives sense ànim de lucre com a espais privilegiats on avançar en processos d’inclusió juntament amb aquelles persones que ho tenen difícil al mercat laboral convencional.

 

Què diu Càritas Diocesana de Vic?
Càritas Diocesana de Vic, a través del programa d’accés a un habitatge digne, vol contribuir a pal·liar una problemàtica que afecta a moltes de les persones que acollim i acompanyem. Des dels projectes volem oferir un suport en la garantia del dret a l’habitatge. Disposem de les llars d’acollida temporal a Manresa, Vic i Torelló i del projecte de Masoveria Urbana de Manresa, com a mitjà per acompanyar les persones en els seus processos de desenvolupament personal, familiar i social.
Segons dades de la memòria 2018 de Càritas Diocesana de Vic,  81 persones van participar en els projectes d’accés a l’habitatge. El 30% eren nois de 18 a 24 anys procedents de l’Àfrica subsahariana i el Magreb, i el 65% persones de 36 a 65 anys, majoritàriament famílies amb fills i alguns homes sols.
CONSTATEM:
  • Que la necessitat d’accés a un habitatge digne s’està convertint en el problema principal de moltes persones que s’adrecen a Càritas.
  • Que amb l’arribada de nois joves migrats sols ha estat necessari reconvertir alguns dels pisos per donar resposta a situacions complexes que requereixen una intensitat en l’acompanyament social i educatiu.
  • Que l’exclusió residencial és una de les situacions que pateixen famílies i persones soles sumada a l’exclusió laboral, econòmica, i a la desvinculació de la xarxa social i comunitària.
  • Que el suport que s’ofereix des dels pisos d’acollida temporal i/o de masoveria urbana posa en evidència la insuficient resposta de les administracions en desplegar les polítiques d’habitatge davant una situació cada cop més preocupant.

 Enllaç al manifest


Comparteix.