Augmenta en un 4,7% els beneficiaris de l’acció de Càritas a Catalunya per la cronificació de la pobresa i els problemes d’habitatge

L’acció de les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya va arribar el 2016 a un total de 360.604 beneficiaris, un 4,7% més que l’any anterior. Aquesta és només una de les moltes dades que s’inclouen en la memòria anual de l’entitat que es va presentar aquest dimecres a Barcelona. El director de Càritas Catalunya, Francesc Roig, s’ha mostrat preocupat perquè es detecta «una cronificació de la pobresa» i que una classe mitjana que exercia «flux estabilitzador» s’ha anat precaritzant «cada vegada més» amb una crisi econòmica que «no ha acabat». En l’acte de presentació de la memòria l’ha presidit el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella i també hi ha participat Luis Miguel Luna, cap de comunicació de Càritas Catalunya i Anna Roig, cap de comunicació i relacions institucionals de Càritas Barcelona.

Un dels aspectes que la memòria fa incidència és en l’habitatge. Quatre de cada deu persones ateses per Càritas a Catalunya l’any 2016 no té un habitatge digne -el 39,5%-, davant del 31% de l’any anterior. Aquesta situació pot ser provocada per l’augment del preu dels lloguers i la falta d’habitatge social. Càritas Catalunya ha registrat casos de famílies que “s’han vist abocades a ocupar un habitatge buit”. Això ha passat en un 3,2%, quan en els exercicis anteriors no arribava a un 1%.

Les situacions d’habitatge no digne inclouen un 3,2% d’ocupacions, un 14,4% que no té cap tipus d’habitatge i el 9,5% que està en habitacions de relloguer, així com els atesos en entitats socials (4,8%) i els acollits sense pagar (7,6%); el 50,1% està de lloguer –6,9% menys que l’any anterior– i el 10,4% és propietari.

El director de Càritas Catalunya lamenta aquesta “pobresa hereditària” que genera totes aquestes problemàtiques. Amb aquesta cronificació les persones ja ateses han de tornar a demanar ajuda a Càritas i altres entitats. En aquests casos les problemàtiques s’accentuen amb aspectes com la precarietat laboral i l’augment de joves entre els sol·licitants d’ajuda: els menors de 18 anys atesos han passat del 15% al 22,7%, mentre que els menors de 30 anys representen l’11,9% del total.

El 71,2% de les persones en edat laboral estan a l’atur o buscant treball -un percentatge que es manté–, davant del 28,8% dels quals sí que treballen. Càritas ha detectat que s’han generat nous llocs de treball però són precaris, amb temporalitat i salaris baixos, la qual cosa fa que moltes persones treballin en l’economia submergida, mancada estabilitat laboral.

CONFLICTIVITAT EN ELS PAÏSOS D’ORIGEN

El 58,2% de beneficiaris són famílies amb fills a càrrec. Un 47,5% dels atesos han nascut a Europa -incloent l’Estat espanyol- i el 52,5% dels usuaris ha nascut fora del continent. Càritas ha registrat un increment de les persones procedents de països en conflicte, tan bèl·lic com a polític, procedents de països com El Salvador i Hondures. Dels 5.883 refugiats atesos, 3.802 procedeixen d’Hondures.

PRESSUPOST I VOLUNTARIS

Les Càritas catalanes han comptat amb un pressupost de 47 milions d’euros l’any 2016, dels quals el 84% -40,1 milions- s’ha destinat a l’Acció Social, la majoria en tres programes: cobertura de les necessitats bàsiques (25%), família i infància (20%) i inserció sociolaboral i economia social (18,8%).

Dels 47.128.586 euros de pressupost, 9,88 milions provenen d’aportacions públiques i la majoria (37,24) d’aportacions privades, entre les quals han registrat un descens.

A més de 498 persones contractades, les Càritas catalanes compten amb 12.242 voluntaris. El 71% són dones, i el 57% del total sobrepassen els 61 anys.


Comparteix.