En nom del Consell Diocesà em plau convocar-vos a I’Assemblea ordinària de Càritas Diocesana de Vic, que tindrà lloc al Seminari de Vic, el dissabte dia 3 de juny, a les 9 del matí, en primera convocatòria, o en segona convocatòria mitja hora més tard: a 2/4 de 10, amb el següent ORDRE DEL DIA