Jornada formació adreçada a tots els professionals de les Càritas de la Diòcesi de Vic: Com millorar el sentit de pertinença i participació a Càritas
Detall de l'esdeveniment