Reunió de la Comissió d’Immigració de Càritas Catalunya, a la seu de Càritas Catalunya, carrer dels Àngels, 18, de Barcelona. Hi assistirà una representació de cada bisbat dels deu de Catalunya. Els temes que s’hi debatran estan relacionats amb la Llei d’Estrangeria i es compartiran els projectes i serveis de cada Càritas. També es prepararà