El treball de tots fa possible donar veu als últims

El compromís de 1022 voluntaris ha permès a Càritas Diocesana de Vic tirar endavant projectes que han beneficiat a 4.513 persones. L’activitat de les més de 40 Càritas del Bisbat de Vic es recull en la memòria 2017 (clica aquí) que es va aprovar el dissabte 2 de juny en l’Assemblea anual de la institució que va presidir el Sr. Bisbe Mons. Romà Casanova. L’assemblea, que va reunir un centenar de persones, es va fer al seminari de Vic.

«L’acompanyament, la clau de la nostra acció» és el lema que encapçala la memòria i que resumeix l’esperit de l’acció de Càritas. Aquest document que sintetitza l’acció de Càritas inclou també el testimoni de voluntaris i persones ateses per visualitzar que darrere les xifres hi ha situacions personals i voluntaris disposats a acompanyar-los.

De les 4.513 persones acollides, un total de 2.805 persones ho van ser en programes d’acollida i atenció social. El 50% de les persones ateses en aquest àmbit són famílies amb fills i creix el nombre de persones soles. En els programes d’inserció sociolaboral i economia solidària es van atendre 594 persones. Les actuacions en aquest àmbit han permès l’acompanyament a través d’itineraris d’inserció la millora de l’ocupabilitat i un total de 213 insercions laborals. Els programes d’inclusió social de Càritas Diocesana de Vic han beneficiat 994 persones. Finalment en els diferents programes l’habitatge s’ha donat suport a 120 persones. En el camp àmbit és on Càritas denota un creixement de la preocupació dels col·lectius amb menys recursos. El director, Rufí Cerdan, va ressaltar en la seva intervenció a l’assemblea que després de la punxada de la bombolla de les hipoteques, ara, els mateixos agents especuladors han entrat al mercat del lloguer. Cerdan va dir que «Càritas hi estarem especialment atens».

L’acció de Càritas està vinculada amb altres agents públics i privats. Entre aquests destaca el programa «Empreses amb cor» que apel·la a la responsabilitat social de les empreses. El 2017 es va contactar amb 133 empreses i institucions amb les quals s’han signat 6 convenis de col·laboració.

El 55% de les persones ateses per Càritas són dones i un 45% homes. El 62% són persones adultes, 32% són infants i joves i un 6% són persones majors de 64 anys.

El voluntariat és el motor de l’acció social de Càritas. L’any 2017 s’han dedicat un total de 54.116 hores de dedicació als més de 160 projectes de Càritas Diocesana de Vic. El 70% dels voluntaris són dones i 30% dones. Per franja d’edat, els adults són un 49% dels voluntaris, 42% són majors de 64 anys i un 9% són joves. Un dels aspectes que més s’han potenciat en l’exercici 2017 és el de donar suport i formació al voluntariat. Totes les accions s’han fet amb el suport de 53 professionals.

En l’assemblea també es va aprovar l’exercici de comptes del l’any 2017 amb una despesa de 1.980.717 euros i es va aprovar el pressupost per aquest 2018 que serà molt similar al de l’any passat.

Memòria de Càritas Diocesana de Vic (clica aquí)

GALERIA DE FOTOS DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE CÀRITAS DIOCESANA DE VIC


Comparteix.