Càritas Anoia Segarra engega un projecte per facilitar un habitatge temporal a homes en risc d’exclusió

Càritas Anoia Segarra posa en funcionament un projecte d’habitatge destinat a homes en risc d’exclusió. L’entitat ha signat un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada per la cessió d’una casa i, tan aviat com sigui possible, iniciarà les obres de condicionament. La institució ha detectat com la manca d’un habitatge és un pilar que dificulta el desenvolupament de les persones en altres aspectes claus de l’autonomia personal com la inserció laboral, relació amb la comunitat…

Càritas Anoia-Segarra ha detectat com la dificultat de trobar un sostre per viure i fer front al cost de l’habitatge es converteix en la principal dificultat per a aquestes persones. La possibilitat de disposar d’un pis en règim de cessió farà possible ajudar a buscar una solució temporal a aquestes persones. Disposar d’un habitatge digne ha de ser el punt de partida per oferir una oportunitat d’iniciar un procés de millora personal, amb suport social, que permeti aquestes persones acabar accedint a un habitatge autònom, permanent i segur.

El dimecres 7 de novembre, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la directora de Càritas Anoia-Segarra, Montserrat Roca, van signar el conveni pel qual l’Ajuntament d’Igualada cedeix a Càritas l’ús d’una casa del carrer Nards per desenvolupar aquest projecte.

Segons dades de la Fundació Arrels, més de 5.000 persones viuen al carrer directament o en centres de baixa exigència. A Catalunya. El 82% d’aquestes persones són homes i la majoria tenen entre 35 i 64 anys. Més de la meitat són catalans i gairebé el 60% no té ingressos.

Reportatge sobre aquest projecte al Canal Taronja Anoia


Comparteix.