Càritas

Càritas

L’activitat de les 42 Càritas del Bisbat de Vic es recull en la memòria 2018 que es va aprovar el dissabte 8 de juny en l’Assemblea anual de la institució. L’assemblea, que va reunir una vuitantena de persones, es va fer al Museu Episcopal de Vic.

«El teu compromís millora el món» és el lema que encapçala la memòria i que resumeix l’esperit de l’acció de Càritas.

Càritas

Crist ressuscitat indica camins d’esperança. Que la trobada amb Jesús ressuscitat en sigui llum per…

1 2 3 4 47