Assemblees de les Càritas arxiprestals de Anoia-Segarra, Manresa i Vic

Les diferents Càritas arxiprestals de la diòcesi de Vic inicien el període d’assemblees. L’assemblea és l’òrgan suprem que adopta acords i fixa les línies generals a seguir.

Dimarts, 7 de maig, es va fer l’assemblea de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. Dimarts 14 està prevista la de  Càritas Arxiprestal de Manresa i el dijous 16 de maig la de Càritas Arxiprestal de Vic.

En aquestes reunions es fa una valoració de l’acció realitzada per l’entitat, mitjançant la presentació de la memòria anual, i es debat sobre aspectes organitzatius, de funcionament, i de l’acció social, per tal de continuar donant resposta a les necessitats de les persones que atenem i a fer front a les causes de la injustícia social. També es sotmet a l’aprovació dels participants la gestió econòmica i el pressupost d’enguany.

 


Comparteix.