Càritas

LA SETMANA SANTA A CÀRITAS: Paraules del Delegat episcopal de Càritas, Mn. Ramon Madiroles

La setmana Santa són aquests dies que cada any som convidats a recordar Jesús, la seva vida d’Amor i Servei, la seva Entrega per nosaltres, la seva Fidelitat al Pare fins a la mort, el seu camí de sofriment i mort que és el camí que porta a la plenitud de la Vida. Mirem Jesús i el sentim, a la creu, cridar el salm “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat”. Però en diu també un altre: “Pare, a les teves mans encomano el meu esperit”.

Càritas

LA SETMANA SANTA A CÀRITAS: Paraules del Delegat episcopal de Càritas, Mn. Ramon Madiroles

La setmana Santa són aquests dies que cada any som convidats a recordar Jesús, la seva vida d’Amor i Servei, la seva Entrega per nosaltres, la seva Fidelitat al Pare fins a la mort, el seu camí de sofriment i mort que és el camí que porta a la plenitud de la Vida. Mirem Jesús i el sentim, a la creu, cridar el salm “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat”. Però en diu també un altre: “Pare, a les teves mans encomano el meu esperit”.