Càritas

Conveni Càritas de Vic-Aigües Vic 2016

Donar suport a persones amb dificultats econòmiques i en risc d’exclusió social i garantir que no perdin serveis bàsics com l’aigua potable. És l’objectiu del conveni que Aigües Vic i Càritas arxiprestal de Vic van signar el 2014 i que el dia 17 de juny passat se’n signava la pròrroga per al 2016.

Càritas

Conveni Càritas de Vic-Aigües Vic 2016

Donar suport a persones amb dificultats econòmiques i en risc d’exclusió social i garantir que no perdin serveis bàsics com l’aigua potable. És l’objectiu del conveni que Aigües Vic i Càritas arxiprestal de Vic van signar el 2014 i que el dia 17 de juny passat se’n signava la pròrroga per al 2016.