Càritas

L’Agència Catalana de Consum tindrà un pressupost per a la pobresa energètica

Segons el conveni marc publicat al DOGC del 28 de juliol, l’Agència Catalana de Consum disposa en el seu pressupost d’una partida econòmica destinada a l’atenció solidària de persones i unitats familiars residents a Catalunya en situació de pobresa energètica i risc d’exclusió residencial per impagament de rebuts i factures per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, sobretot aquelles no pagades durant el 2015.

Càritas

L’Agència Catalana de Consum tindrà un pressupost per a la pobresa energètica

Segons el conveni marc publicat al DOGC del 28 de juliol, l’Agència Catalana de Consum disposa en el seu pressupost d’una partida econòmica destinada a l’atenció solidària de persones i unitats familiars residents a Catalunya en situació de pobresa energètica i risc d’exclusió residencial per impagament de rebuts i factures per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, sobretot aquelles no pagades durant el 2015.